[100 дни щастие] Ден №46


Днес с дребното добре походихме. Е, някои от нас походиха, други се повозиха, но навъртяхме към 12-13 км. Тръгнахме в жега и пек, след 10 минути ни забрули вятър, а след още 30 - и дъжд, но като се бяхме хванали вече на хорото, редно беше да си го доиграем. Беше приятно и забавно (и мокро), а сега се оттеглям в заслужена почивка и се надявам да ме подминат настинката и мускулната треска..

Коментари